הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

טלית על הראש, מנהג חסידות
יום חמישי י"ח שבט תש"פ

<< הקודם עמוד 4 מ 86 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה טלית על הראש, מנהג חסידות יום חמישי י"ח שבט תש"פ
ברכות החובה לשנן הלכות ברכות יום רביעי י"ז שבט תש"פ
ט"ו בשבט ברכת העץ וברכת האדמה, מה קודמת? יום שלישי ט"ז שבט תש"פ
ט"ו בשבט אין מתענין ביום ט"ו בשבט יום שני ט"ו שבט תש"פ
תלמוד תורה מברכים ברכות התורה, למרות שמצווה ללמוד תורה יום ולילה יום שישי י"ב שבט תש"פ
תלמוד תורה הכותב דברי תורה חייב בברכות התורה יום חמישי י"א שבט תש"פ
כללי מנהג הספרדים להכניס את הציציות יום רביעי י' שבט תש"פ
נישואין המנהג לשבועה חמורה בחופה יום שלישי ט' שבט תש"פ
נישואין מדוע הספרדים לא נוהגים לעשות "חדר ייחוד" בחתונה יום שני ח' שבט תש"פ
תפילה מי שמסופק אם בירך ברכות התורה יום ראשון ז' שבט תש"פ