Halacha pourיום חמישי י"ג אב תשפ"א 22 בjuillet 2021

Réciter le Birkat Ha-Mazon en se déplaçant en voiture

Question: Une personne qui se déplace en voiture et consomme durant son déplacement, est-elle autorisée à réciter le Birkat Ha-Mazon pendant le déplacement en voiture?

Réponse : Dans les précédentes Hala’hot, nous avons expliqué l’institution de nos maîtres de réciter le Birkat Ha-Mazon en position assise, afin de se concentrer davantage. Nous avons aussi écrit qu’une personne qui se déplace en chemin (à l’extérieur de sa maison) et qui consommait en marchant, est autorisée à réciter le Birkat Ha-Mazon en marchant, car si nous lui imposions de s’assoir pour le réciter, cette personne aurait plus de difficultés à se concentrer.

Nous allons à présent traiter du cas de la personne qui se déplace en voiture vers une destination, et il semblerait que son statut serait le même que celui de la personne qui se déplace en chemin et qui n’est pas tenue de s’assoir pour réciter le Birkat Ha-Mazon.

Déplacement en voiture ou en bateau 
Concernant une personne qui voyage en voiture ou en autobus mais qui n’est pas le conducteur, il semble évident qu’elle est autorisée à réciter le Birkat Ha-Mazon pendant le déplacement du véhicule, car cette personne ne marche pas mais reste uniquement assise. De plus, même si nous considérions cette personne comme étant en train de marcher, nous avons déjà expliqué qu’une personne qui consommait tout en marchant, est autorisée à réciter le Birkat Ha-mazon tout en marchant.

Il en est de même pour une personne qui voyage en bateau, ou bien une personne qui voyage à dos d’âne, dans ces deux cas, la personne est autorisée à réciter le Birkat Ha-Mazon pendant le déplacement. Ceci est valable même si le bateau n’avait pas encore entamé le voyage lorsque la personne consommait, car lorsqu’on est à bord d’un bateau ou à dos d’âne, on est considéré comme étant dans une maison, et l’on peut réciter le Birkat Ha-Mazon pendant le déplacement. (Décisions du RIAZ sur Bérah’ot fin du chap.7, cité par le Halah’a Béroura fin du chap.182)

Le conducteur 
Cependant, concernant conducteur du véhicule lui-même, il semble qu’il lui soit interdit de réciter le Birkat Ha-Mazon lors du déplacement. Même s’il est écrit dans les décisions du RIAZ que lorsqu’on est à dos d’âne, il est permis de réciter le Birkat Ha-Mazon sans arrêter l’animal, malgré tout, il est certain que la règle change pour la conduite d’une voiture, car lorsqu’on conduit une voiture, il est nécessaire de se concentrer pendant le déplacement, afin de ne pas causer de danger, et il est certain que l’esprit est dans ce cas occupé et ne peut se concentrer à réciter correctement le Birkat Ha-Mazon.

Similairement, MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (fin du chap.183) qu’il est interdit de réciter le Birkat Ha-Mazon lorsqu’on est occupé dans un travail ou une activité quelconque. La raison est expliqué au chap.191 (voir Halah’a Béroura sur place) comme étant une manière de réciter de façon légère et sans concentration, ce qui représente une marque de mépris envers la Bérah’a.
Le fait de conduire un véhicule est comparable à une activité, car il est impossible de se concentrer correctement en conduisant, et cette façon de faire représente une manière négligée de réciter le Birkat Ha-Mazon.

C’est pourquoi dans la pratique, il est permis de réciter le Birkat Ha-Mazon lors d’un déplacement en voiture ou en bateau.

Mais concernant le conducteur lui-même, il lui est interdit de réciter en conduisant. Il faut dans ce cas, arrêter le véhicule sur le côté de la route (dans la mesure où cela ne cause pas de danger), et réciter.

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Lire la Halacha

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

Lire la Halacha

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח" "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה......

Lire la Halacha

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום הראשון של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר ......

Lire la Halacha


משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"א

אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום ראשון (ממוצאי שבת), יחול יום תשעה באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ......

Lire la Halacha

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

Lire la Halacha

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"א), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

Lire la Halacha

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשּׁ......

Lire la Halacha