Halacha pourיום חמישי כ"ה חשון תשפ"א 12 בnovembre 2020

Principes généraux dans les règles de « Mouktsé »

Dans les précédentes Halachot, nous avons traité de manière générale la source de cet interdit, et nous avons écrit qu’il y a certains objets que nos sages ont interdit de déplacer pendant Chabbat pour les raisons que nous avons citées.

Maintenant nous allons détailler quelques règles générales concernant les règles de l’interdit de « Mouktsé », et ceci afin que les choses puissent être le plus clair possible par la suite.

Plusieurs catégories de Mouktsé
Il existe plusieurs catégories de Mouktsé, et il existe aussi des objets dont les règles de Mouktsé ne s’appliquent pas du tout.

Objets dédiés à une utilisation autorisée ; les déplacer du soleil à l’ombre.
Les objets dédiés à une utilisation autorisée pendant Chabbat comme une table ou une chaise ont quelques règles du Mouktsé qui s’appliquent à eux. Comme nous l’avons expliqué dans la Halacha précédente, il est permis de les déplacer uniquement pour une utilité quelconque, mais il est interdit de les déplacer en vain. Cependant, dès lors où il y a une utilité cela est permis, par exemple une bassine en plastique qui se trouve au soleil et qui risque de se détériorer si elle reste au soleil, il sera permis de la déplacer à l’ombre, et cela s’appelle « déplacement du soleil à l’ombre » (« Tiltoul Mé-‘Hama La-Tsèl »). Cette notion se répète dans les règles de Mouktsé et il existe des catégories de Mouktsé pour lesquelles cela est interdit.

Objets dédiés à une utilisation autorisée, les déplacer pour les utiliser où pour libérer la place qu’ils occupent.
Il est évident qu’il est permis de déplacer un tel objet pour l’utiliser comme une fourchette pour manger ou une chaise pour s’asseoir et ainsi de suite. De même si l'on a besoin de la place qu’un tel objet occupe, on a le droit de le déplacer pour libérer la place qu’il occupe.

Objets dédiés à une utilisation interdite, dans quel cas a-t-on le droit de les déplacer?
Les objets dédiés à une utilisation interdite, comme un stylo ou un téléphone ou un marteau ont un statut plus sévère, car il est interdit de les déplacer du soleil à l’ombre (les déplacer pour les protéger).

Cependant, il reste permis de les déplacer pour leur utilisation (nous allons expliquer) ou pour libérer la place qu’ils occupent.

Objets dédiés à une utilisation interdite, les déplacer pour leur utilisation où pour libérer la place qu’ils occupent.
Qu’appelle-t-on par « les déplacer pour leur utilisation » (« Tiltoul LéTsore’h Goufo »)?

On peut prendre un marteau pour casser des noix, car même si le marteau est Mouktsé, il est permis de l’utiliser pour en faire une utilisation autorisée durant Chabbat.

Que signifie « les déplacer pour libérer la place qu’ils occupent » (Tiltoul LéTsore’h mékomo »)?
Si un téléphone se trouve sur une chaise sur laquelle on veut s’asseoir, il sera permis d’hotter le téléphone de la chaise pour pouvoir s’y asseoir.

Objet Mouktsé de par lui-même (« Mouktsé Mé-‘Hamatt Goufo »).
Il existe une autre catégorie de Mouktsé, celle de l’objet qui est Mouktsé par sa propre nature, c'est-à-dire un objet sans aucune utilité le Chabbat comme de la terre, du sable ou des pierres et dont la personne n’a pas planifié avant Chabbat de les utiliser. Dans un tel cas, il sera interdit de les déplacer.

Dans la prochaine Halacha, nous ajouterons – avec l’aide d’Hachem - des détails concernant ces règles.

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Lire la Halacha

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

Lire la Halacha

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח" "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה......

Lire la Halacha

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום הראשון של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר ......

Lire la Halacha


משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"א

אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום ראשון (ממוצאי שבת), יחול יום תשעה באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ......

Lire la Halacha

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

Lire la Halacha

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"א), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

Lire la Halacha

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשּׁ......

Lire la Halacha