הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שבת

איסור שמיעת מוזיקה באמצעות שעון שבת
יום שישי ט"ז תמוז תשע"ח

עמוד 1 מ 12 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת איסור שמיעת מוזיקה באמצעות שעון שבת יום שישי ט"ז תמוז תשע"ח
שבת איסור אמירה לגוי בחימום מאכלים בשבת יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ח
שבת הנאה מחילול שבת במקום שאין בו חולה יום רביעי י"ד תמוז תשע"ח
שבת הנאה מחשמל שתוקן בשבת יום שלישי י"ג תמוז תשע"ח
שבת חומרת הגנרטור בשבת יום שני י"ב תמוז תשע"ח
שבת הדלקת נרות שבת בבית מלון יום ראשון י"א תמוז תשע"ח
שבת דין חלות מתוקות בסעודת שבת יום חמישי ח' תמוז תשע"ח
שבת דין נסיעה ברכבת שחיללו עליה את השבת יום חמישי א' תמוז תשע"ח
שבת דין הנאה מחילול שבת יום רביעי ל' סיון תשע"ח
שבת אמירה לגוי בשבת לצורך רבים יום שני כ"ח סיון תשע"ח