הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף תפילה

דין שומע "קדושה" באמצע שמונה עשרה
יום ראשון י"ד אייר תשע"ט

עמוד 1 מ 8 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה דין שומע "קדושה" באמצע שמונה עשרה יום ראשון י"ד אייר תשע"ט
תפילה מעלת קדיש יתום יום שישי ט' תמוז תשע"ח
תפילה ברכת "על מצוות התפילין" יום רביעי ז' תמוז תשע"ח
תפילה עניית אמן לאחר "ברכות ההפטרה" יום שני ה' תמוז תשע"ח
תפילה העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם השליח ציבור יום שישי כ"ו אייר תשע"ח
תפילה התפלל ערבית ונזכר שלא הניח תפילין יום שישי י"ט אייר תשע"ח
תפילה אכילה לפני תפילת מנחה ומניין פועלים יום ראשון י"ד אייר תשע"ח
תפילה השומע קדושה בזמן תפילת שמונה עשרה יום ראשון ז' אייר תשע"ח
תפילה כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורה יום שישי ה' אייר תשע"ח
תפילה שליח ציבור ששמע קדיש באמצע ברכת "מעין שבע" יום ראשון ט' ניסן תשע"ח