הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

אסור לדבר בין התקיעות - יום שישי ט"ו אלול תש"פ

עמוד 1 מ 91 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת אשה ששכחה להדליק נרות שבת יום רביעי י' חשון תשפ"א
שבת רכישה ממפעל שלא שומר שבת יום שלישי ט' חשון תשפ"א
שבת ד' סיבות לאיסור אמירה לגוי בשבת יום שני ח' חשון תשפ"א
ראש השנה התוקע בשופר לנשים, יברך? יום שישי כ"ב אלול תש"פ
כללי אשה חייבת במצוות שילוח הקן? יום חמישי כ"א אלול תש"פ
ברכות בירך על הסוכריה ושמע קדיש, יענה? יום רביעי כ' אלול תש"פ
שבת תפילת "מעין שבע" במנייני חצרות יום שלישי י"ט אלול תש"פ
ראש השנה אסור לדבר בין התקיעות יום שישי ט"ו אלול תש"פ
ראש השנה לא לומר וידוי בין התקיעות יום חמישי י"ד אלול תש"פ
ראש השנה לכוון לצאת ידי חובה בברכות ובתקיעות יום רביעי י"ג אלול תש"פ