הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

האם חייב לאכול פת בסעודה שלישית? - יום שלישי י"ז טבת תש"פ

<< הקודם עמוד 3 מ 87 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
פורים דין חייב איניש לבסומי בפוריא יום חמישי ט' אדר תש"פ
פורים לכוון לצאת ידי חובה בקריאת מגילה יום רביעי ח' אדר תש"פ
פורים דין חיוב נשים בשמיעת פרשת זכור יום שלישי ז' אדר תש"פ
פורים נשים חייבות בקריאת מגילה ביום ובלילה יום שני ו' אדר תש"פ
פורים לקרוא פרשת זכור בעשרה יום שישי ג' אדר תש"פ
פורים פרשת זכור דאורייתא יום חמישי ב' אדר תש"פ
תפילה עניית "אמן יהא שמיה רבא" בקריאת שמע יום רביעי א' אדר תש"פ
תפילה עניית "אמן יהא שמיה רבא" יום שלישי ל' שבט תש"פ
כבוד אב ואם לומר שלום לאביו בזמן קריאת שמע יום שני כ"ט שבט תש"פ
שבת לשבת על גבי אבן בשבת יום שישי כ"ו שבט תש"פ