הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

חתן ואבי הבן צריכים לצום בי"ז בתמוז? - יום שלישי ו' תמוז תשע"ט

עמוד 1 מ 74 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת איסור בישול פירות בשבת יום שני י"ח אב תשע"ט
שבת איסור בישול בשבת יום ראשון י"ז אב תשע"ט
ברכות כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל יום שישי ט"ו אב תשע"ט
ברכות לאונן אסור לברך יום חמישי י"ד אב תשע"ט
ברכות שכח לברך "אשר יצר" ונכנס שוב לשירותים, יברך פעמיים? יום רביעי י"ג אב תשע"ט
תלמוד תורה כללי השו"ע; סתם ויש הלכה כסתם יום שלישי י"ב אב תשע"ט
ברכות על איזה בגד מברכים "שהחיינו" יום שני י"א אב תשע"ט
בין המצרים ותשעה באב חייב ללמוד תורה בט' באב יום ראשון י' אב תשע"ט
תלמוד תורה החשיבות ללמוד משניות בע"פ יום שישי ח' אב תשע"ט
בין המצרים ותשעה באב ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באב יום חמישי ז' אב תשע"ט