הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

זמן ברית המילה
יום שישי כ"ג תמוז תשע"ח

עמוד 1 מ 67 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
כללי זמן ברית המילה יום שישי כ"ג תמוז תשע"ח
בין המצרים ותשעה באב זמן צאת הצום בארבעה תעניות יום חמישי כ"ב תמוז תשע"ח
בין המצרים ותשעה באב דין בעלי ברית בארבעה תעניות יום רביעי כ"א תמוז תשע"ח
בין המצרים ותשעה באב מעוברות ומניקות בט' באב דחוי יום שלישי כ' תמוז תשע"ח
בין המצרים ותשעה באב תלמידות סמינר חייבות לצום ב-4 תעניות יום שני י"ט תמוז תשע"ח
בין המצרים ותשעה באב חמשה דברים שהתרחשו בי"ז בתמוז יום ראשון י"ח תמוז תשע"ח
שבת איסור שמיעת מוזיקה באמצעות שעון שבת יום שישי ט"ז תמוז תשע"ח
שבת איסור אמירה לגוי בחימום מאכלים בשבת יום חמישי ט"ו תמוז תשע"ח
שבת הנאה מחילול שבת במקום שאין בו חולה יום רביעי י"ד תמוז תשע"ח
שבת הנאה מחשמל שתוקן בשבת יום שלישי י"ג תמוז תשע"ח