שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף פרקי אבות

הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה

תשנ"ו (1996)

Largo de la clase: 41:00

Descarga     (9.39 MB)
ט' אייר תשע"ז
5 בmayo 2017