שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף ברכות

ברכת הגומל וחומרת איבוד עצמו לדעת

Largo de la clase: 00:54:57

Descarga     (10.77 MB)
ט"ז אב תשע"ו
20 בagosto 2016