שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף ברכות

ברכת הגומל - פרשת עקב

Largo de la clase: 00:54:17

Descarga     (11.23 MB)
ט"ז אב תשע"ו
20 בagosto 2016