שיעורים לשמיעה והורדה מפי מרן זצוק"ל

מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף ברכות

ברכות - הגומל, ברכת הראיה,סימן ריט'

Largo de la clase: 01:24:48

Descarga     (18.32 MB)
ט"ז אב תשע"ו
20 בagosto 2016