הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שבת

תפילת "מעין שבע" במנייני חצרות
יום שלישי י"ט אלול תש"פ

עמוד 1 מ 16 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת תפילת "מעין שבע" במנייני חצרות יום שלישי י"ט אלול תש"פ
שבת דין סלייסר בשבת יום שישי י"א תמוז תש"פ
שבת בורר אוכל מתוך פסולת בשבת יום חמישי י' תמוז תש"פ
שבת שימוש במעלית שבת יום רביעי ט' תמוז תש"פ
שבת שכח לקדש ובירך "המוציא" יום שישי ד' תמוז תש"פ
שבת לשבת על גבי אבן בשבת יום שישי כ"ו שבט תש"פ
שבת לכוון לצאת ידי חובה בקידוש יום רביעי י"ח טבת תש"פ
שבת האם חייב לאכול פת בסעודה שלישית? יום שלישי י"ז טבת תש"פ
שבת מי ששכח "רצה והחליצנו" בסעודה ראשונה ושנייה יום שני ט"ז טבת תש"פ
שבת האם מותר לחמם בשבת סופגנייה עם ריבה? יום שישי ט"ו כסלו תש"פ