הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

זמן הקידוש בליל שבת
יום שני כ"ו אייר תשע"ז

עמוד 1 מ 35 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת זמן הקידוש בליל שבת יום שני כ"ו אייר תשע"ז
שבת קידוש וסעודה שלישית בבית הכנסת יום ראשון כ"ה אייר תשע"ז
כללי מצוות שבין אדם לחברו אינם צריכים כוונה יום שישי כ"ג אייר תשע"ז
ספירת העומר ברכת העומר במקום המטונף יום חמישי כ"ב אייר תשע"ז
כבוד רבו דין רבו המובהק יום רביעי כ"א אייר תשע"ז
תלמוד תורה התורה נקנית במיעוט שיחה יום שלישי כ' אייר תשע"ז
שבת פטירת דוד המלך וטלטול המת בשבת יום שני י"ט אייר תשע"ז
ספירת העומר המקור למדורות ל"ג בעומר יום ראשון י"ח אייר תשע"ז
תלמוד תורה להרהר בדברי תורה לפני נטילת ידיים יום שישי ט"ז אייר תשע"ז
תפילה נוסח התפילה יום חמישי ט"ו אייר תשע"ז