הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

השומע ספירת העומר משליח ציבור
יום שני ח' אייר תשע"ח

עמוד 1 מ 62 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
ספירת העומר השומע ספירת העומר משליח ציבור יום שני ח' אייר תשע"ח
תפילה השומע קדושה בזמן תפילת שמונה עשרה יום ראשון ז' אייר תשע"ח
תפילה כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורה יום שישי ה' אייר תשע"ח
שבת להוציא את האשה ידי חובה בהבדלה וטעימת היין יום חמישי ד' אייר תשע"ח
כללי העושה כדעת מרן עושה כמאתיים רבנים יום רביעי ג' אייר תשע"ח
כללי המנהג לנשק את ספר התורה והמזוזה יום שלישי ב' אייר תשע"ח
ספירת העומר סופרים העומר ביום ולא חוששים מ"בל תוסיף" יום שני א' אייר תשע"ח
ספירת העומר מי שלא ספר העומר ימשיך לספור בלא ברכה יום ראשון ל' ניסן תשע"ח
ספירת העומר מי שחברו שאלו כמה ימים לעומר יום שישי כ"ח ניסן תשע"ח
ספירת העומר קטן ששכח לספור את העומר ימשיך לספור בברכה יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ח