הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

לא יאמר משיב הרוח לאחר שחתם "מחיה המתים"
יום שישי ל' תשרי תשע"ח

עמוד 1 מ 47 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה לא יאמר משיב הרוח לאחר שחתם "מחיה המתים" יום שישי ל' תשרי תשע"ח
תפילה טעה ולא אמר יעלה ויבוא יום חמישי כ"ט תשרי תשע"ח
תפילה טעה ואמר מוריד הטל יום רביעי כ"ח תשרי תשע"ח
תפילה לסמוך גאולה לתפילה יום שלישי כ"ז תשרי תשע"ח
תפילה המאחר לבית הכנסת בשבת יום שני כ"ו תשרי תשע"ח
תפילה מתחילים לומר "משיב הרוח" יום ראשון כ"ה תשרי תשע"ח
תפילה זהירות בקדושת התפילין וציצית כחולה יום שישי כ"ג תשרי תשע"ח
סוכות נשים לא מברכות על הסוכה ולולב יום רביעי כ"א תשרי תשע"ח
סוכות ברכת לישב בסוכה פעם אחת ביום יום שלישי כ' תשרי תשע"ח
סוכות מברכים על הלולב פעם אחת יום שני י"ט תשרי תשע"ח