Halacha for יום חמישי י"ט ניסן תשפ"א 1 בApril 2021

One Who is Unsure Whether or Not One Has Counted the Omer

We have already explained that one who has forgotten to count the Omer one day during the counting period may no longer count with a blessing on the subsequent days. The reason for this is because the Rishonim disagree as to whether the Mitzvah of counting the Omer is one long Mitzvah that spans along forty-nine days or every day of counting the Omer possesses its own Mitzvah. If we were to say that every day of counting possesses its own separate Mitzvah, even if one were to forget one full day of counting, he would still be able to continue counting the following night, for every day of counting is its own Mitzvah and there is no correlation between today’s counting and yesterday’s. Similarly, if one were to, G-d forbid, not don Tefillin one day, he would surely still be obligated to don then the next day, for there is no connection between today’s lack of donning Tefillin and continuing to fulfill this Mitzvah on subsequent days. However, if we say that the Mitzvah of counting the Omer is one long Mitzvah, if one forgets to count one day, he may no longer continue counting, for the moment he misses the counting of that specific day, he has lost the opportunity to fulfill the Mitzvah in its completion, and he no longer counts. This is indeed the opinion of the Ba’al Halachot Gedolot who holds that if one missed counting one day of the Omer, he no longer counts on subsequent days.

Halachically speaking, however, since most Rishonim disagree with the position of the Ba’al Halachot Gedolot, if one forgets to count one day of the Omer, he does indeed continue to count on the subsequent nights. Nevertheless, since the prohibition of reciting a blessing in vain is very severe as it entails uttering Hashem’s name in vain, we thus maintain that regarding the blessing of “Al Sefirat Ha’Omer,” the opinion of the Ba’al Halachot Gedolot must be taken into consideration and one who has forgotten to count one day of the Omer does not continue to recite the blessing upon counting on subsequent nights; rather, one continues to count without reciting a blessing beforehand, as per the rule of, “When in doubt, do not bless”.

Regarding our scenario, since we have just established that regarding the blessing we are concerned about the opinion of the Ba’al Halachot Gedolot, it would seem that if one is in doubt whether he counted the Omer or not (or if he is in doubt if he counted correctly, for instance, if one prayed alone, not with a Minyan, and is now uncertain if he counted the correct number), although he would continue to count on subsequent nights, he would nevertheless not be allowed to recite a blessing upon counting, for we must consider the opinion of the Ba’al Halachot Gedolot who holds that when one forgets to count one day, he does not continue to count the Omer.

However, halachically speaking, this is not so, for only if one is certain that he has forgotten to count one day do we say that he needs to be concerned about the opinion of the Ba’al Halachot Gedolot, and should continue counting without reciting a blessing. However, if one is uncertain whether he counted or not, he need not be concerned about the opinion of the Ba’al Halachot Gedolot, for in any case, most Rishonim disagree with his opinion. Therefore, the Halacha follows that if one is uncertain whether or not he has counted the Omer on the previous night, he will indeed continue to count the Omer on subsequent nights with a blessing.

Summary: If one is uncertain whether or not he has counted the Omer on the previous night, one should continue counting on subsequent nights with a blessing. Only if one is certain that one has forgotten to count one night, or that one has counted incorrectly, will one no longer recite a blessing upon counting on subsequent nights.

Ask the Rabbi


8 Halachot Most Popular

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום ראשון (ליל יום שני) שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק ל......

Read Halacha

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

Read Halacha

סידור הכלים בשעת ברכת המזון

שאלה: האם מותר לי לסדר את הכלים שנותרו על השלחן בשעה שאני מברך ברכת המזון? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טז.), אמרו, שפועלים, שהם עסוקים כל הזמן במלאכתם, אינם יכולים לברך בשעת העבודה את ברכת המזון. ומכאן למד מרן הבית יוסף (בסוף סימן קצא), שאסור לעשות מלאכה בשעה שמברכים ברכת המזון. (וכן מפורש בירוש......

Read Halacha

משמעות יום ט"ו בשבט - ודברים לליל ט"ו בשבט

הלילה (ליל יום שני), יחול ליל ט"ו בשבט. יום ט"ו בשבט הוא "ראש השנה לאילנות" (ראש השנה דף ב.), ומקובל לחשוב, שכשם שביום א' בתשרי שהוא יום ראש השנה, דנים את כל באי עולם, לחיים או למוות, לעושר או לעוני וכדומה, כמו כן ביום ט"ו בשבט, דנים בשמים על האילנות וקובעים מה יהיה ג......

Read Halacha


אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Read Halacha

אדם המתארח במוצאי שבת של חנוכה

שאלה: בן נשוי המתארח אצל אביו לשבת. היכן ידליק נרות במוצאי שבת? תשובה: בן נשוי המתארח אצל אביו, למנהג הספרדים, שרק בעל הבית מדליק נרות, הרי הבן יוצא ידי חובה בהדלקת הנר של אביו, שהוא מתארח אצלו ואוכל משולחנו. (ולמנהג האשכנזים, בלאו הכי כל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו). והשאלה הנשאלת היא לגבי ......

Read Halacha

דיני אכסנאי ואורח והחיילים בצבא

שאלה: מי שיוצא מביתו להתארח או לשרת בצבא בימי החנוכה, כיצד עליו לנהוג? תשובה: היוצא לדרך בימי חג החנוכה ומתארח בבית חברו, יש לדון אם עליו להדליק במקום שנמצא שם או לא. ויש בזה חילוק, אם יש מי שמדליק נרות בביתו, אם לא. מי שמדליקים נרות בביתו הנוסע מביתו, אבל אשתו או אחרים מבני ביתו נמצאים בבית......

Read Halacha

תענית עשירי בטבת

היום הוא יום תענית "עשרה בטבת". ולכן נדבר מענינו של יום עשירי בטבת ביום עשירי לחודש טבת, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה, כמו שנאמר בספר יחזקאל (פרק כד) "וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי בַּשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי (הוא חודש טבת) בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר, בֶּן אָד......

Read Halacha