הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 
הלכה ל - יום שני ,  - 24/11/2014

לחץ כאן להקדשת הלכה

ההלכה היומית נשלחת ל 22,765 מנויים יומיים פעילים

ההנהגה בכותל המערבי

בהלכה הקודמת ביארנו כמה קדושה וחשיבות מיוחדת יש במקום הכותל המערבי, שלא זזה ממנו שכינה לעולם, כי שכינה במערב, ונשבע הקדוש ברוך הוא שלא יחרב הכותל המערבי, שנתייסד על ידי דוד המלך עליו השלום.

לפיכך, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שחובה קדושה להכנס ליד הכותל המערבי ביראת כבוד ובכובד ראש, וחלילה להקל ראש כלפי הקודש. ובפרט אחר שנתקדש המקום על ידי תפלותיהם של רבבות אלפי ישראל במשך דורות. ובודאי שמקום הכותל המערבי לא יגרע בקדושתו מקדושת כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות. וכן הוא מנהג על יראי ה' וחושבי שמו.

צא ולמד כמה נזהרו הקדמונים בקדושת הכותל המערבי, עד כי בירחון המאסף (שנה ג') כתב רבי יהושע בן שושן ז"ל, "ושמעתי מזקני הארץ שראו מיראי ה' שנמנעו מלגשת אל הקודש, הוא הכותל המערבי, כל ימי חייהם, משום מורא מקדש". ומכל מקום העיר על כך מרן רבינו זצוק"ל, כי היא חומרה מופרזת, ולעולם מצוה ללכת למקום הכותל המערבי להתפלל שם וכיוצא בזה.

אסור להכנס לכותל המערבי בגילוי ראש, בין אנשים, ובין נשים נשואות, והנשים ההולכות שם מוזהרות לנהוג בצניעות, והורה מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כי חובה קדושה מוטלת על האחראים על מקום הכותל המערבי, להעמיד שם מחיצה בין הגברים לנשים.

ואסור לבוא ליד הכותל לשם ביקור או צילום בלבד. וכן אסור לדבר שם שיחה בטלה. כי המקום קדוש לתורה ולתפלה. ואסור לאכול ולשתות על יד הכותל, וכן יש להמנע מעישון סיגריות סמוך לכותל המערבי.

וכל המיקל ראש באכילה ושתיה ועישון ובקלות ראש סמוך לכותל המערבי, גדול עוונו מנשוא, ועליו נאמר "מִי בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם רְמֹס חֲצֵרָי".

כשיושב סמוך לכותל המערבי, לא ישב "רגל על רגל", שהיא דרך שחץ וגאווה. כמו שכתב בספר מצות קטן. וכן הביאו האחרונים.

ואשרי מי שמכוין דעתו להתעורר בהתלהבות קודש ברשפי אש שלהבת יה, להתפלל בכוונה ובאימה וביראה ליד הכותל המערבי, שאז מובטח הוא שלא תחזור תפלתו ריקם, כמו שנאמר "תכין לבם תקדיש אזניך", כלומר, אם סייעו למתפלל מן השמים לכוין בתפלתו, אז בודאי שאזני ה' יתברך קשובות לקול תחינתו. (חזון עובדיה תענית, עמוד תמג והלאה).

המתפלל בכוונה במקום הכותל, תעלה תפלתו למרום, והרמז לזה "אזניים לכותל", והיסוד לזה מדברי רבותינו במדרש תהלים. (חזון עובדיה, שם).


   
  הלכות אחרונות
ההנהגה בכותל המערבי
הכותל המערבי
שאלה: האם מותר לטוס מעל שטח הר הבית?
הר הבית
יין מבושל
דין ישראל המחלל שבת לענין יין נסך
שאלה: האם יש בעיה הלכתית בשתיית ברנדי קוניאק או שמפניה שיוצרו בלי הכשר, או שאין לחוש לזה?
דין יין נסך
מאמתי תחל קדושת השביעית על פירות וירקות ותוספת בעניין היתר המכירה
דין שביעית בגינה משותפת
מלאכות המותרות והאסורות בשביעית
הנבטת גרעין אבוקדו וברכת גידולי מים
עציצים שבתוך הבית
עבודת האדמה בשנה השביעית – פתיחה לדיני הטיפול בגינות נוי ובעציצים בשביעית
שאלה: האם אדם יכול להרגיל את לשונו להזכיר שאלת גשמים בברכת השנים?

עמוד מ 81
1202 הלכות נמצאו

  15 ההלכות הפופולריות
אכילת בשר מראש חודש אב
סדר ראש השנה
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?
שבעה עשר בתמוז
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
זמן הדלקת נרות חנוכה
נר חנוכה במוצאי שבת - נר חנוכה מנר חשמל
קבלת פסקי מרן השולחן ערוך ורבינו משה איסרליש
הלכות ערב תשעה באב
מנהג תיקון ליל שבועות
דיני חג הסוכות
עירוב תבשילין שיש לעשות בשנה זו (ראש השנה התשע"ה), ודין מקלחת ביום ראש השנה
חג החנוכה