הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 
הלכה ל - יום רביעי ,  - 23/07/2014

ההלכה מוקדשת להצלחה
 לחיילינו הלוחמים למענינו בעזה
"ה' יתברך יצליח דרכם, ויהיו אויביהם נגפים תחתיהם, וישלח רפואה שלימה לכל הפצועים, ישלח דברו וירפאם"

הוקדש ע"י
אתר הלכה יומית

* * * * * * * * לחץ כאן להקדשת הלכה * * * * * * * *
ההלכה היומית נשלחת ל 22,106 מנויים יומיים פעילים

פאקס בשבת

שאלה: האם יש חיוב על כל אדם לכבות את מכשיר הפאקס, או מכשיר מזכירה אלקטרנית, מערב שבת, בכדי שלא יתקבלו במכשירים אלו הודעות ביום השבת עצמו?

תשובה: הנה ביארנו כבר, כי אין איסור כלל במלאכה הנעשית בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת ביום השבת עצמו, שכן ביום השבת לא נעשית על ידי היהודי כל מלאכה, ולכן אין בכך איסור. ולפיכך מותר לפתוח ברזי השקייה בערב שבת לפני כניסת השבת, אף על פי שההשקייה נמשכת מאליה ביום השבת עצמו. ומכאן לכאורה יש לדון גם בנדון שלנו, שהואיל ובעל מכשיר הפאקס אינו עושה שום פעולה האסורה בשבת, אם כן אין לחייבו לכבות את מכשיר הפאקס מערב שבת. והוא הדין לענין מכשיר מזכירה אלקטרונית או מחשב הפתוח בשבת ומתקבלות בתוכו הודעות, וכן כל כיוצא בזה. (מלבד מכשירי רדיו ווידאו וכדומה שיש לאסור להפעילם אף מערב שבת מטעמים אחרים שלא נבאר כעת).

ובמקום שרוב תושבי המקום אינם יהודים, הדבר ברור שיש להקל בזה, שהרי גם שולח ההודעה בשבת אינו עושה שום איסור בשליחת ההודעה, שמצות השבת אינה שייכת אצל הגויים, אבל במקום שרובם ישראל, לכאורה יש לדון בזה מצד מה שבעל מכשיר הפאקס גורם לחילול שבת של שולח ההודעה ביום השבת.

ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שמעיקר הדין גם במקום שרובם ישראל, אין חיוב לכבות את מכשיר הפאקס, בהיות שאין לנו חיוב לגזור על כל אדם לדאוג מערב שבת שיהודי אחר לא יחלל שבת, שאם כן נחייב גם כל אדם לכבות את מכשיר הטלפון מערב שבת, שהרי אפשר שיהודי יטלפן אליו בשבת ויכשל בחילול שבת, ומעולם לא שמענו שיש להחמיר בזה, וכל העולם אינם נוהגים להחמיר בזה כלל, וזהו מפני שאין אנו אחראים על חשש חילול שבת שיעשה איזה אדם ברצותו להתקשר אלינו, ואם כן הוא הדין גם כן לענין פאקס וכדומה, שאין אנו מחוייבים לכבות את מכשיר הפאקס בערב שבת, וגם מותר מעיקר הדין לבעל הפאקס לקרוא את ההודעות שנשלחו אליו בשבת, אלא שהמחמיר בזה שלא להנות ממעשה של חילול שבת, תבא עליו הברכה.

ובהזדמנות זו יש לציין, שמותר לתושב ארץ ישראל לשלוח פקס לחבירו שבארצות הברית במוצאי שבת, אף על פי שבארצות הברית עדיין לא יצאה שבת מפני הפרשי השעות. הואיל ובארץ ישראל כבר יצאה שבת, וגם חבירו אינו קורא את ההודעה אלא אחר צאת השבת, שהרי הוא יודע בחבירו שהוא ירא שמים.

ולסיכום: אין חיוב לכבות מכשיר פאקס וכדומה בערב שבת. ובפרט במקום שרובם גויים. ואף במקום שרובם ישראל, מעיקר הדין אין חיוב לכבות את מכשיר הפאקס בערב שבת. אלא שהמחמיר שלא להינות ממעשה חילול שבת של שליחת ההודעות אליו, תבא עליו ברכה.

ובהלכה הבאה נבאר את הדין במכונות ממתקים ואתרי אינטרנט המוכרים מוצרים בשבת.


   
  הלכות אחרונות
פאקס בשבת
שאלה: האם מותר להזמין "שמרטף" (בייבי סיטר) בכדי לשמור על הילדים ביום השבת, ולשלם לה עבור כך מערב שבת או במוצאי שבת, או שיש בכך איסור?
הליכה בשבת לצורך מוצאי שבת
דין תספורת בימי בין המצרים
שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים
ברכת שהחיינו בימי בין המצרים
ימי "בין המצרים"
שבעה עשר בתמוז
הליכה על גבי רמשים בשבת
פתיחת דלת שיש עליה נורת חשמל – האכלת דגים
תנאי לטלטול הנרות
טלטול נרות בשבת
סדר הנהגת האדם בלבישת בגדיו
הלכות הנהגת האדם בבוקר
גילוי שיער בתוך הבית

עמוד מ 79
1174 הלכות נמצאו

  15 ההלכות הפופולריות
סדר ראש השנה
אכילת בשר מראש חודש אב
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
שבעה עשר בתמוז
זמן הדלקת נרות חנוכה
נר חנוכה במוצאי שבת - נר חנוכה מנר חשמל
קבלת פסקי מרן השולחן ערוך ורבינו משה איסרליש
מנהג תיקון ליל שבועות
חג החנוכה
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה
הלכות ערב תשעה באב