הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 
הלכה ל - יום חמישי ,  - 24/04/2014

לחץ כאן להקדשת הלכה

קיצור הלכות ספירת העומר

מצוה מן התורה, שמיום לאחר חג הפסח, יתחילו לספור בכל יום ספירת העומר, במשך שבעה שבועות תמימים. ובזמן הזה שבית המקדש חרב, ואין לנו לא קצירת העומר ולא קרבן העומר, אין חיוב ספירת העומר מן התורה, אלא מדרבנן (מתקנת חכמינו) בלבד. ולכן אין לומר בנוסח ה"לשם יחוד" שאומרים לפני הספירה, שהיא מצוה מן התורה, מאחר ואין זו מצוה מן התורה, אלא מדרבנן בלבד.

מי ששכח יום אחד לספור ספירת העומר, שוב אינו סופר ספירת העומר בברכה. אלא יספור בלא ברכה.

ומי שהוא מסופק אם שכח לספור יום אחד, רשאי להמשיך לספור בשאר הימים בברכה.

זמן ספירת העומר בלילה. ואם שכח לספור בלילה, סופר ביום בלא ברכה. ומכל מקום לאחר מכן רשאי להמשיך בספירת העומר בכל יום בברכה.

הנשים אינן חייבות בספירת העומר. ומנהגינו שהנשים אינן סופרות ספירת העומר כלל ועיקר. והטעם בזה מבואר על פי דברי המקובלים. ואשה הסופרת ספירת העומר, לא תברך על הספירה, מאחר והיא פטורה מספירה זו מצד הדין.


   
  הלכות אחרונות
קיצור הלכות ספירת העומר
הזכרת מוריד הטל ו"ברכנו"
ההלל בימי הפסח
מגיד
חג הפסח- חג המצות - שיחת מרן זצ"ל עם רבי יעקב רוזנטל זצ"ל
ביעור ומכירת חמץ
בדיקת וביטול חמץ
שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?
מגיד - מוציא מצה
סדר ליל פסח – "קדש"
חודש ניסן
דיני ברכת האילנות
ברכת האילנות
פירות יבשים – לגעת בחמץ בימי הפסח
הכשר השולחן והשיש

עמוד מ 78
1157 הלכות נמצאו

  15 ההלכות הפופולריות
סדר ראש השנה
אכילת בשר מראש חודש אב
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?
זמן הדלקת נרות חנוכה
שבעה עשר בתמוז
נר חנוכה במוצאי שבת - נר חנוכה מנר חשמל
קבלת פסקי מרן השולחן ערוך ורבינו משה איסרליש
מנהג תיקון ליל שבועות
חג החנוכה
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה
הלכות ערב תשעה באב