הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 
הלכה ל - יום שלישי ,  - 01/12/2015

לחץ כאן להקדשת הלכה

ההלכה היומית נשלחת ל 23,167 מנויים יומיים פעילים

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם דולקים חצי שעה, ויש להיזהר שלא להדליק בהם.) ובערב שבת שמדליקים נרות מוקדם צריך ליתן שמן יותר כפי שיבואר בעז"ה באחת ההלכות הבאות.

כשמדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, ידליק את הנר הקיצוני שבצד ימין, ובלילה השני ידליק את הנר הנוסף תחילה, ואחר כך ידליק את הנר שהודלק אתמול, ויוצא איפה שסדר הדלקת נרות חנוכה הוא משמאל לימין, כדי שיתחיל ההדלקה בנר החדש, שנוסף בגלל תוספת הנס שבתוספת הימים.

אמרו בגמרא במסכת שבת (דף כג.) הדלקה עושה מצוה, ואם כבתה אינו זקוק לה, דהיינו שעיקר המצוה הוא מעשה ההדלקה בלבד של נרות חנוכה שיכולים לדלוק כשיעור הזמן הנכון, ואם כבו הנרות מחמת סיבה כלשהי שלא הייתה בזמן ההדלקה, כגון שלפתע נפתחו הדלת או החלון, ובאה רוח וכבו הנרות, אינו זקוק להם, כלומר שאינו צריך לחזור ולהדליקם שנית. ומכל מקום מצוה מן המובחר לחזור ולהדליק נר שכבה (בלא ברכה), אם כבה תוך חצי שעה מהדלקתו.

אבל אם בשעה שהדליק את הנרות, לא היו ראויים הנרות לדלוק כשיעור זמנם, כגון שהדליקם במקום שהרוח נושבת, או שלא שם די שמן בנר, וכיוצא בזה, צריך לחזור ולהדליק את הנרות מן הדין, ומכל מקום אינו מברך על הדלקה זו.

אסור להשתמש לאור נרות חנוכה, ולכן אסור למנות מעות או לקרוא בספר לאורם של נרות אלו, ולאחר חצי שעה מזמן הדלקתם, מותר להשתמש באור הנרות לכל מה שירצה.

נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בימי חג החנוכה בזמן שהנרות דולקים, דהיינו עד חצי שעה לאחר הדלקת הנרות, ואחד הטעמים הוא, משום שנעשה נס חנוכה על ידן, ואין להקל במנהג זה.שאלות ותשובות על ההלכה
(לחץ על השאלה לצפיה בתשובה)
שאלה:   האם מותר להדליק נרות חנוכה, בחנות שיש בה מנין קבוע (כל השנה) למנחה וערבית?
   
  הלכות אחרונות
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
סדר הדלקת נרות חנוכה
חג החנוכה
בשר בשבת
טלטול אוכלין
דינים כלליים בהלכות מוקצה
כלי שמלאכתו להיתר
הקדמה להלכות מוקצה
סעודה שנמשכה למוצאי שבת או למוצאי ראש חודש
מי שנסתפק אם הזכיר רצה והחליצנו בברכת המזון
"רצה והחליצנו"
"בהיתר ולא באיסור"
"הרחמן"
פרטים בענין כבוד הורים אחרי פטירתם
לשנות מן האמת מפני דרכי שלום

עמוד מ 84
1246 הלכות נמצאו

  15 ההלכות הפופולריות
אכילת בשר מראש חודש אב
בשר חלק
סדר ראש השנה
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
זמן הדלקת נרות חנוכה
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
נר חנוכה במוצאי שבת - נר חנוכה מנר חשמל
שבעה עשר בתמוז
חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
חג החנוכה
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
ברכת ברקים ורעמים
אמירת סליחות ביחיד ללא ציבור
תפלת שחרית מוקדמת